Devět mladých českých umělců a designerů vyzdobilo při příležitosti loňského předsednictví České republiky dvě budovy Rady Evropské unie v Bruselu. Skupina se rozhodla svou prací vyjádřit hodnoty, které pro ni Evropská unie zosobňuje a které by měla zastávat i v budoucnu. Umělci se snažili zdůraznit myšlenku evropanství spíše než prezentaci České republiky jakožto jednoho státu. Společnou kampaň i individuální intervence spojuje představa společenství květů vyrůstajících z jedné země, podtrhující zároveň ekologickou problematiku. 

  

Všechna díla projektu Květinová unie byla vytvořena na míru a v rámci specifik administrativních a reprezentativních budov Rady Evropské unie v Bruselu. Spíše než o výstavu se jedná o vstup výtvarného umění do politického a symbolického prostoru. I proto umělci a designéři koncipovali projekt jako kampaň, založenou na typicky českém přístupu polidšťování, posunu velkých ideálů do domáckého a intimního, lidského rozměru. Umělci na počátku vytvořili kolektiv, který podobně jako Rada EU společně rozhodoval o všech otázkách kampaně. Ta se rozhodla být otevřeně proevropská a pozitivní, a to i jako komentář ke skepticismu, tolik vlastnímu české kultuře.

  

Snahou bylo ukázat, že ekologické nutně nemusí být méně atraktivní, ale může mít vlastní estetickou kvalitu. Imperativ udržitelnosti se propsal do všech úrovní projektu. Do toho, jak byla vystavená díla vyrobena, jak byla používána i co zobrazovala. Vnesení často rukodělných, záměrně prostých domáckých forem do reprezentativního prostoru dvou budov Rady EU bylo také snahou o jejich oficiální uznání. Snahou o překonání uznávaných hranic mezi krásným a užitým umění, mezi uměním pro umění a uměním, které něčemu slouží. Projekt se snažil využít nutnost podřídit se složitým provozním nárokům budov i omezený rozpočet jako vlastní přednost. Výsledkem je symbolický obraz malé země, která nestaví svoji identitu na monumentalitě, ale na prosté lidské upřímnosti spojené se schopností nacházet chytrá a neotřelá řešení.

  

autoři: Jan Brož, Barbora Fastrová, Johana Pošová, Jakub Choma (ve spolupráci s Tomáš Kocka Jusko, Alex Selmeci), Jakub Jansa, Valentýna Janů, Martin Kohout (ve spolupráci s Jurij Kudryk) a Overall Office (Karolína Juříková a Kristýna Nováková)