Malíř, autor instalací a hudebník, který veřejně vystupuje výhradně pod pseudonymy KW, Q: či Ewski, patří k nejoriginálnějším výtvarným umělcům posledních třiceti let. Narodil se roku 1959 a na uměleckou scénu vstoupil zkraje 90. let. K originalitě jeho přístupu od samého počátku náleželo, jakým způsobem do současného umění přenášel dědictví klasického figurativního malířství. Na ironický odstup postmoderny 90. let odpověděl vážností a metaforickým symbolismem. Skrze jeho obrazy tak vstupujeme do prostoru, jenž vzniká mezi imaginativními vizemi, mnohdy s narativně-literárním pozadím, a podobenstvími. V jeho první tvůrčí dekádě ho zajímala témata jako smrt a strach a jeho práci z 90. let tak lze vnímat jako reakci na odkaz romantismu. Později prozkoumával, nakolik obraz může nést morální poselství, aniž by upadl do pasti didaktičnosti. V minulém desetiletí při tom došel až na samotnou hranu tohoto experimentu, kdy své obrazy záměrně nechal vyznít jako komentáře k neutěšenému stavu české společnosti. KW ale zároveň vždy zdůrazňoval úlohu malířské formy, jíž – řečeno jeho slovy – musí být alespoň o procento více než obsahu. Třebaže na umělecké scéně je vysoce respektovaným solitérem a řada jeho prací je považována za ikonické, nebyla jeho tvorba doposud zmapována v širším měřítku. Výstava Once Upon a Time je autorovou první průřezovou výstavou a vychází k ní jeho první přehledová monografie.

 

Kurátor: Jiří Ptáček