Po kosmickém roku 2019 přichází s rokem 2020 Fotosyntéza, první výstava v Art Space NOV, jež by se ve městě chemiků dala vyjádřit souhrnnou sumární rovnicí: 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O.

 

Společný projekt připravily tři autorky, absolventky pražské Akademie výtvarných umění v roce 2018: Lucie Fryčová (ateliér intermédií Tomáše Vaňka), Barbora Kolouchová (sochařský ateliér Lukáše Rittsteina) a Lucie Doležalová (ateliér nových médií Anny Daučíkové). Pracují v tradičních i nových médiích – sochařské přístupy, instalace, performance, videa, fotografie, obrazy i grafické techniky používají jako přirozenou řeč, která umožňuje komunikaci se současným světem. Zajímá je světlo, tvar, proměna. Fotosyntéza souvisí s rostlinami a růstem, líbí se nám, že je to označení procesu, pojem souvisí se světlem a proměnou v něco nového, líbí se nám, že pojem obsahuje slovo syntéza, říkají autorky k výběru názvu. Pojem fotosyntéza se skládá z řeckého slova pro světlo a pojmu synthesis – shrnutí, skládání. Složitý přírodní biochemický proces je podstatou života na zemi. Fotosyntéza vyrábí, či spíše mění energii, světelná energie se transformuje v chemickou. Je to jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík a funguje už cca 2 miliardy let. Podmínkami fotosyntézy jsou světlo, energie, oxid uhličitý, voda, chlorofyl. Fotosyntéza má dva děje, primární a sekundární procesy, tedy světelnou a temnostní fázi. Fotosyntéza a dýchání jsou založeny na využití transportu elektronů v membránách.

 

Ve výstavě objevíte cestu světla, putování za sluncem (animaci grafického cyklu), cestu růstu, obrazy, jež se dotýkají podobných problémů jako ty od Františka Kupky – vlání sfér (sto let a stále řešíme stejná témata), a sochy, jež kopírují evoluci, přizpůsobí se vždy a všude. Společný projekt překračuje samostatnou exhibici jednotlivých autorek, nárokuje si jistou univerzalitu, stává se relevantní platformou a generační výpovědí. Fotosyntéza je první výstavou v rámci celoročního cyklu NOVÉ CESTY. Art Space NOV v roce 2020 mění podobu podzimního sympozia směrem k environmentálním přístupům. Rovněž vybraní umělci, jejichž výstavy tvoří páteř programu Art Space NOV jsou na prahu nové cesty – někteří významně proměnili lokalitu a začínají s novými barvami (Ondřej Roubík), Simona Blahutová si dává pauzu od atentátů druhé světové války a prozkoumává fenomény svého dětství v 80. letech. Nepůjde tedy již o historii světa, ale o historii vlastní, v útlém věku zažitou a zakódovanou. Čerství absolventi roku 2018 Lucie Fryčová, Barbora Kolouchová, Lucie Doležalová a Ondřej Vicena jsou na prahu své kariéry a hledají svůj výraz bez opěrného bodu v pedagozích a kolezích své alma mater. Doyen kinetického a zvukového umění na pardubické scéně Jan Dudešek je stále jaksi jiný a nový, díky své zkušenosti s emigrací a životem ve zcela jiných podmínkách jiného světa. Vlastně nikdy není ani tady, ani tam. Pro galerii je nové téma postinternetového spektáklu, epického melodramatu, jež provází Ondřeje Vicenu. Máme se na co těšit. Začínáme ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 18:00. Krátce po otevření výstavy v Galerii Fons u Jana Adamce. Autorky výstavu zahájí performancí. K výstavě je rovněž připravena tvůrčí dílna s autorkami. 

 

Martina Vítková