Autorka výstavy Území ticha se ve svých pracech, tvořených převážně technikou tisku z hloubky (čárový lept, mezzotinta) a tušovou kresbou, zabývá zachycením vnitřního prožitku z krajiny a přírody. Poukazuje tak nejen na čím dál častější návrat mladých autorů a autorek ke klasickým technikám, ale také na jejich zvýšenou senzibilitu. Díla jsou založena na snaze zachytit individuální zážitek z pobytu v přírodě, najdeme v nich tak upřímný úžas, ztišení a usebrání se, meditaci, ale i oslavu momentu. Mystika, přítomná již v názvu, napovídá autorčinu zálibu v osamoceném pobytu na místech se silným geniem loci a malou pravděpodobností interakce s další lidskou bytostí.

 

Lenka Falušiová (*1988) je absolventka Ateliéru grafiky u prof. Jiřího Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze a laureátka několika grafických ocenění. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách v Česku i zahraničí.

 

kurátorka: Kristýna Krutilová