Výstava Lenky Glisníkové a Karolíny Matuškové s názvem Sample.