grafický design: Kryštof Doležal, Breisky

Jsme země se 70% recidivou. To je zásadní ukazatel nefunkčnosti vězeňského systému, který má vliv na životy tisíců lidí, nejen těch vězněných. Kde se tedy nachází nápravná a reintegrační funkce, kterou by primárně nápravné zařízení mělo naplňovat?

Podložen dlouhodobou spoluprací s vězenkyněmi i vězni z Bělušic a Plzně zkoumá umělecký projekt Lenky Tyrpeklové současnou podobu českého vězeňství a otevírá diskuzi o možné budoucí reformě.

Podstatná je v projektu Dno den především pozice ženy v prostředí, které se nijak významně neliší od mužských věznic, a nereflektuje tak ani základní ženské potřeby spojené například s hygienou během menstruace. Přestože výsledná výstava vizualizuje devastaci sebevědomí nebo momenty, kdy žena uvěří, že jí tato odplata, úpadek citu a šikana náleží, jsou tyto situace primárně reflektovány skrze krásu a precizně komponované obrazy. Fascinace krásnými „živými“ freskami kompenzuje tuto diverzitu hnusu a absurdity. Hledání krásných obrazů může být tím, co stabilizuje nelehkou situaci žen ve vězení.

Zásadní součástí výstavy je i audio stopa hlasové performerky Annabelle Plum, jež je jakousi kakofonií, která celý dojem umocňuje. Od smutného broukání se mění až ve zvířecí skřeky, které jsou na poslech téměř nesnesitelné jako prostředí samo. Ve věznici je nejhorší právě onen hluk a rachot.

V uměleckém projektu Dno den, který Lenka Tyrpeklová pro HYB4 Galerii Kampusu Hybernská připravuje poslední čtyři roky, také upozorňuje na důvody, které vězeňské zkušenosti často předcházejí. Jsou jimi například špatná dostupnost vzdělávání, zdravotní péče, dostupnost základních potřeb nebo endemicky špatná sociální situace. Výstavu proto provází úvaha z knihy Jsou věznice překonané americké feministky a aktivistky Angely Y. Davis: „Zkuste si představit společnost, v níž rasa a třída nejsou primárně určující faktory trestu.”

Tématům, která výstava Dno den otevírá, se bude věnovat také doprovodný program organizovaný ve spolupráci s odborníky a odbornicemi na tuto problematiku.

 

Otevírací doba: út–so 13:00–19:00