Kampus Hybernská je centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Je určen pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy. Nabízí řadu přednášek, debat, panelů, diskusí, slavností, koncertů či výstav. Kampus Hybernská vznikl propojením hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy s cílem založení společného projektu pro rozvoj intenzivnější spolupráce.