Pavel Tichoň – Barotrauma: Čas & tlak

Barotrauma je fyzické poškození tkání způsobené rozdílem tlaků mezi tělesnými dutinami a okolním prostředím. Nerovnováha tlaků způsobuje rozklad. Čas a tlak jsou hlavní činitelé těchto dějů. Autor formou mentálního potápěče zpracovává metaforicky v intermediální rovině osobní zkušenosti z minulého roku svého bytí, přičemž se za každou cenu snaží zachovat tvar.