Lenka Vítková, Keř IV, 2015, tempera na plátně, 75 × 55 cm

Lenka Vítková – První kniha emblémů

Výstava Lenky Vítkové akcentuje téma vizuálně-textového spojení a nechává jej vyznít díky rovnocenné prezentaci obrazů a textů vytvářejících spolu nedělitelný celek. Projekt je koncipován jako komplexní prostředí skládající se z autorských textů a obrazů instalovaných do jakéhosi labyrintu, který scénickým způsobem vede návštěvníkův pohyb galerií. Souběžně s výstavou vychází stejnojmenná autorská publikace.

 

expoziční řešení, umělecká spolupráce: David Fesl

grafický design knihy a přívěsků: Daniela & Linda Dostálková, Sonni Scheuringer

text: Marek Pokorný

místo konání: Fait Gallery

  

 

Inge Kosková – Proud

Kurátorský výběr akcentuje suverenitu a plnost kreslířčina projevu. Objevuje intenzitu grafitových a štětcových stop v záznamech hudby, vrstvené perokresby vnímá jako silové zářiče. Bez omezení formátem papíru vytvoří umělkyně jednu kresbu přímo v prostoru galerie.

 

kurátorky: Marie Štindlová a Lenka Vítková

místo konání: Fait Gallery MEM

 

 

Martin Vongrej – Kvalita světla z oddělené sféry a kvalita rotujícího světla

Slovenský konceptualista Martin Vongrej se systematicky věnuje vztahům mezi viděním a vědomím, hranicím lidského pohledu a vlivům viditelného i neviditelného na naši orientaci v časoprostoru. Tyto principy obvykle demonstruje v komplexních instalacích z kreseb, fotografií, zrcadel a textů. Ve Fait Gallery Preview ji ovšem vůbec poprvé založil na souboru malovaných geometrických obrazů.

 

kurátor: Jiří Ptáček

místo konání: Fait Gallery Preview