Letters to the Mayor: Prague

Letters to the Mayor: Prague je výstava vzniklá na základě výzvy českým i zahraničním architektům, teoretikům a publicistům k napsání dopisu pražské primátorce. Dopisy jsou alternativní formou rešerše aktuálních témat ovlivňujících podobu a rozvoj české metropole, která přináší doslova na stůl politické reprezentaci a současně do veřejného povědomí. Projekt vyzývá k reflexi dynamik určujících pozici architekta v procesu tvorby města, když obrací běžný vztah „město tvoří zadání – architekt zadání řeší“ a zapojuje celosvětovou architektonickou obec do formulace podnětů pro fungování Prahy. 

Dopisy budou během vernisáže výstavy předány primátorce hlavního města. Jedná se o akt zhodnocení minulosti a současnosti Prahy právě v přechodovém období mezi volbami, nabídnutí průzkumu přístupů, scénářů a vizí vývoje a otevření diskuse vedení města s architekty o alternativách budoucnosti Prahy.

Projekt byl poprvé iniciován v roce 2014 v New Yorku galerií Storefront for Art and Architecture a byl realizován již ve více než patnácti městech po celém světě. Iniciativa podporuje mezinárodní diskusi o pozici architekta v plánování města, jeho vztah ke společensko-politickému aparátu a občanovi. Záznamy z proběhlých akcí k vidění zde: www.storefrontnews.org/programming/letters-to-the-mayor/.

Dopisy budou vystaveny v instalaci Jana Boháče Letters to the Mayor: Prague, Pigeons, Doves & Homers. Ta tematizuje jeden z hlavních motivů i motivací celé akce: problematiku komunikace zúčastněných a z podstaty partnerských stran. Jan Boháč vytváří metaforický příběh nedokonalého staromódního prostředníka komunikace, zdivočelého městského poštovního holuba. 

Doprovodný program

23. 4. 2018 / 18:00 / Vernisáž:LTM:PRG
15. 5. 2018 / 18:00 / Běh:LTM:PRG
22. 5. 2018 / 19:00 / Diskuse:LTM:PRG
29. 5. 2018 / 15:00 – 22.00 / Promítání, koncerty a dernisáž (A)VOID Floating Gallery

Více na FB Norma space https://www.facebook.com/normagalerie/

Storefront for Art and Architecture (NYC) rozvíjí inovativní a kritické myšlenky, které přispívají k tvorbě měst, území a veřejného života. Výstavy, události, soutěže, publikace a projekty Storefrontu poskytují již přes třicet let alternativní prostor pro dialog a spolupráci přesahující oborové, geografické a ideologické hranice.

Norma space (CZ) je platforma. Testuje prostor soužitím disciplín, lidí, umění. Praxe podmiňuje náš pohled, teorie nastavuje prostředí kritické diskuse.