Podle katolické tradice je letošní 28. únor oficiálním datem prvního dne jarního půstu, který nás přivede k oslavě zmrtvýchvstání. Ta se odehraje přesně 40 dnů od tohoto konkrétního dne. Třebaže bylo toto přechodové období zavedeno katolicismem, jeho kořeny tkví v pohanské víře, která reagovala na přirozené rytmy ročních období. 

Jako pokračování veřejného programu Projektu INI vás zveme na náš poslední večer v režii „Life Finds a Way“ s názvem BUCH BUCH CEREMONY. Pokusíme se sledovat rytmus vašeho srdce. Proto musíme nejprve vyčistit okolní prostor a uznat prázdnotu stěn bílé krychle. V meditativní atmosféře bude naše úžasné duo s pomocí rafinovaných přístrojů sledovat rytmus vašeho srdce – třetího orgánu v naší řadě večerů.