Nezávislá platforma INI Project dosud realizovala svoji činnost především skrze výstavy ve spřátelených galeriích a uměleckých centrech, virtuální galerii, podporu sběratelství současného mladého umění a edukační činnost projektu UMA: You Make Art, který je stejně jako INI PROSTOR iniciativou občanského sdružení INI Project.

  
Toto jednoduché slovo symbolizuje naše dlouhodobé hledání alternativních cest k prezentaci současného umění, které přesahují tradiční galerijní formáty. Prostor je cokoli od ateliéru po symposion, od kuchyně po jeviště. Koncepčně chceme vycházet z aktuálního dění na umělecké scéně a formovat podle něho svá témata, nikoli snažit se formovat scénu podle vlastních témat. Prostor má být především živý, performativní v širokém slova smyslu. Ať už jednotlivé projekty představí sled akcí, diskusí a prezentací, nebo právě vznikající vizuální experimenty, společným jmenovatelem je důraz na procesuální stránku spíše než na fyzický produkt. Prostor by měl být komunitní, měl by vycházet z užších okruhů lidí spřízněných určitým společným zájmem nebo činností, ale mít zároveň co nejširší oborové, společenské i geografické přesahy.

  
Inspirací jsou nám – kromě našich vlastních diskusí o možnostech vytváření podmínek pro přirozené setkávání se současným uměním – zahraniční projekty s podobnými záměry, jako je Project Space vedený teoretičkou a umělkyní Michelle Levy v The Elizabeth Foundation for the Arts v New Yorku a projekt This Red Door, migrující akční a performativní platforma, kterou zaštiťují tři současní umělci.

  

Do našeho PROSTORU zveme právě vznikající projekty a zajímavé iniciativy, které nemají vlastní fyzické zázemí nebo dostatek příležitostí pro prezentaci. Nabízíme PROSTOR experimentům vizuálních umělců, teoretiků a kurátorů, které se nacházejí ve stádiu před nebo mimo institucionalizovanou výstavní prezentaci. Měl by to být také PROSTOR pro mezioborovou výměnu a spolupráci nejen se současnou uměleckou scénou. A v neposlední řadě by to měl být PROSTOR otevřený široké veřejnosti. PROSTOR, ve kterém rádi přivítáme zájemce o současné umění a uvedeme je do jeho světa, jazyka a myšlení. Chceme, aby PROSTOR byl místem otevřeným a osobním.