Úvodní setkání. Opravy a emancipace umělce pomocí osvojení si nových dovedností v prostoru bývalých elektrických podniků. Stav rozbitého předmětu a duševní příprava na opravu. Jednoduché a dostupné nástroje pro základní opravy.