Čím je médium textilu tak fascinující? Třetí a poslední dějství celoročního výstavního cyklu Napojení mapuje aktuální tendence týkající se textilních principů a technik a zasazuje je do kontextu současného umění.

 

Měkkost a křehkost je možné chápat jako synonyma k textilním technikám. Důležitým východiskem výstavy je zakotvení archetypálního chápání média textilu jako sdíleného rituálu. Časté jsou odkazy na změnu vědomí způsobenou opakujícími se monotónními úkony. Ty nastolují otázku, nakolik zážitek těchto opakujících se, ritualizovaných úkonů vybízí k introspekci a napojení. Mohou textilní techniky přímo vytvářet či iniciovat dočasné sociální vazby? Neméně důležitou je pro autory, kteří se médiu textilu věnují, také otázka, nakolik jsou technologie určující pro koncepci a výslednou podobu uměleckého díla.

 

Některé práce neopomíjí ani obohacení o site-specific aspekt. Další s textilními materiály pracují v rámci tradičně chápaných technik radikálním, inovativním způsobem či se zabývají metaforami tkalcovských stavů a počítače, které neváhají obohacovat o zvukovou dimenzi, paralelu s digitálními technologiemi či pojetím základního principu dané techniky (plstění, tkaní, snování) za základní výchozí princip uměleckého díla sloužící k vývoji technologie autorské.

 

Výstava v návaznosti na práce umělců vzešlé z open callu provází tématy uvnitř média textilu, která se ukázaly jako aktuální. Součástí výstavy je také spolupráce s platformou Artbiom. Ta ve své části reflektuje souvislost ekologických přístupů, kolektivních projektů a média textilu.

 

kurátorky: Martina Fridrichová, Petra Janda, Lucie Nováčková, Tereza Nováková