kurátorka: Lenka Sýkorová
www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Aleš Čermák je absolventem Ateliéru monumentální tvorby u Jiřího Příhody na AVU v Praze. Ve své tvorbě se systematicky zajímá o literaturu, scénář, performance, filosofii a participaci. V roce 2010 působil v rámci stáže na Cooper Union School of Art v NYC. Od té doby je také iniciátorem a editorem nezávislého nakladatelství Ausdruck Book, které propojuje výtvarné umění s literaturou. Svůj nakladatelský projekt například prezentoval letos v létě na výstavě Nezvaný host v Chodovské tvrzi v Praze (kurátoři: Viktor Čech a Helena Blažková.

Čermákova současná výstava pro Altán Klamovka s názvem Linhartovy narace vznikla na základě jeho autorského počinu v podání Petra Krátkého. Výchozím bodem pro výstavu se stal scénář, který volně navazuje na tvorbu E. F. Buriana a pořad Východiska Voice Bandu, který se vysílal v roce 1969 v Českém rozhlase. Samotná dramatizace textu čerpá z této původní předlohy. To co Čermáka fascinuje je zastavený proces, který formou jednotlivých situací doplňuje o obrazovou složku. Dvě situace z připravované hry, která nese prvky apokalypsy a globalizace, poskytl Aleš Čermák Petru Krátkému jako impuls pro celkovou realizaci výstavy. Ten realizoval svůj záměr s totální svobodou. Důležitými momenty pro interpretaci Linhartových narací jsou vedle ironie také proměna, proces, inscenace a celkový mentální prožitek.

Tvorba Aleše Čermáka je založena na propojování souvislostí, které otevírají otázky kolem interpretace a nedořečenosti. Jeho tvorba volně vychází z minimalismu a konceptuálního umění 60. let minulého století. Čermákovy díla mnohdy působí jako nesrozumitelné. Sama nesrozumitelnost je ale pro něj důležitá a staví na ní. Dále se u něj setkáváme s multiplikováním jednoho motivu, kdy výsledná forma vyvolává pocity určitého procesu, který se děje kolem něčeho, a který sám může být uměním a odkazovat na nové souvislosti. Hledání toho pravého v chaosu na pozadí myšlenky, že umění má určitý smysl a sílu posouvat věci dál, to je pro tvorbu Aleše Čermáka podstatným prvkem pro čtení jeho práce.

Lenka Sýkorová