LITHO SYMPO ’19

LITHO SYMPO ’19
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SOUČASNÉ LITOGRAFIE
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CONTEMPORARY LITHOGRAPHY

27‒30/04 2019

WEB
FB
PROGRAM KE STAŽENÍ (program, plakát)
PROGRAM DOWNLOAD (program, poster)

 

ANNA TROJANOWSKA, PL
MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ, PL
KOENRAAD CLAES, BE
PETR KORBELÁŘ, CZ
and PAWEŁ FRĄCKIEWICZ, PL

 

LITHO LITO SYMPO ’19
27/04/2019
LITHO LITO Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice
FOR PUBLIC / VEŘEJNÁ ČÁST

LITHO SYMPO ’19
29+30/04/2019
FUD UJEP Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
University part for students and invited guests / Univerzitní část pro studenty, akademické pracovníky a pozvané hosty