Adam Kašpar – Bílá Opava

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zahajuje hlavní výstavu své letní sezony. Rozsáhlá instalace nazvaná Ve stínu stromů představuje atraktivní námět lesa, lesního porostu a krajiny v českém výtvarném umění od 19. století až po současnost. Kromě obrazů jsou vystaveny také kresby, grafiky, fotografie a plastiky, které byly vybrány ze sbírek Severočeské galerie i dalších významných českých galerií, z majetků soukromých sběratelů i z ateliérů samotných umělců.

  

Výstava prezentuje výtvarné zpracování lesů jako konkrétního a pro lidské přežití zásadního typu přírodního prostředí. Les jako specifický krajinotvorný prvek a současně spolučinitel lidské kultury je nahlížen z různých perspektiv – jako místo pohody a klidu, práce, místo legend, pohádek, mýtů a také místo zrcadlící temné stránky lidského nevědomí.

  

Koncepce výstavy si nemůže činit nárok na úplnost, zaměřuje se však podrobněji alespoň na několik aspektů, pro domácí výtvarné uměni charakteristická vizuální či obsahová schémata, v jejichž rámci se lesní krajině dostává v našem výtvarném umění stálé pozornosti. Vybraní umělci, mezi nimiž najdeme klasiky 19. století, Adolfa Kosárka, Antonína Mánesa, Bedřicha Havránka, Julia Mařáka či Václava Brožíka, stejně jako zástupce nejmladší tvůrčí generace, Kateřinu Sýsovou, Jana Uldrycha, Jana Vytisku či Adama Kašpara, reflektují les především jako estetickou hodnotu a současně jako místo, které se pro člověka stalo obrazem životní pouti, fyzické prosperity, duševní očisty, místem odvahy i strachu, posvátnem i děsem. I když v současnosti nehraje les tak zásadní roli pro naši obživu, stále zůstává nejen materiálním zdrojem, ale především místem četných symbolických obsahů. Trvalý význam lesních krajin pro člověka dokazuje i zájem o les mezi našimi umělci napříč generacemi – a nejde přitom jen o náměty s ekologickým podtextem v době, kdy příroda začíná hlasitě promlouvat o našem nešetrném přístupu k ní.

  

K výstavě galerie nabízí rozsáhlý tištěný katalog, komentované prohlídky i doprovodný prázdninový program pro děti a speciální programy pro školy.