Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (SGVU)

je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje od roku 2001. Hlavním posláním této příspěvkové organizace, které je vymezeno ve Zřizovací listině, je plnit funkci galerie ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a dle změny některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy. SGVU v Litoměřicích se zaměřuje zejména na české umění od 14. století do současnosti a na sbírání, uchovávání, prezentování a studium insitního umění, a to celostátně. Tyto sbírky tvoří základ pro prezentaci ve vlastním výstavním programu, ale i na výstavách dalších institucí ať již doma nebo v zahraničí. SGVU v Litoměřicích byla otevřena pro veřejnost v roce 1958 a řadí se tak k nejstarším muzeím umění v České republice. V současné době pro výstavní účely využívá tři samostatné objekty v Litoměřicích. V Michalské ulici č. 29/7 je tzv. hlavní budova, kde se nachází Stálá expozice Gotika a dále pak prostory pro krátkodobé výstavy. Na Mírovém náměstí č. 24/16 je v předním traktu umístěno Diecézní muzeum v Litoměřicích a v zadním traktu pak Muzeum insitního umění. Pro sezónní výstavy a jiné kulturní akce je využíván sekularizovaný kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je členem profesního sdružení Rady galerií ČR a Asociace muzeí a galerií ČR.