Výstava V souznění se zemí pořádaná k příležitosti autorových nedožitých osmdesátin široce představuje bohatost, specifickou tichost a neochvějnou důslednost jeho tvorby. Díla Miroslava Kovala jsou emočně silná, ačkoliv na první pohled nenápadná. Prezentovány budou malby, včetně diplomových prací, kresby, fotografie a fotoprůsvity. Všechna média se vzájemně ovlivňují, prolínají a společně tvoří nedílný celek. Samotný název výstavy pak reflektuje autorův silný a bezprostřední vztah k přírodě a místu, kde žil.

Těšíme se na Vás.