Jan Knap pro účely již tradiční adventní výstavy Severočeské galerie v Muzeu insitního umění vytvořil unikátní malovaný betlém. Pro některé bude jeho podoba možná trochu překvapivá, jde totiž o dvě samostatné scény, Narození Páně a Zjevení Páně. Zatímco první zachycuje svatou rodinu sice v tradičním prostředí, ale jinak vskutku neobvykle, druhou malíř pojednal v obrazové tradici největších umělců gotiky a renesance.

 

otevírací doba: st–ne 10:00–17:00