grafický design: Žofia Fodorová

“Jako umělci žijeme na periferii. Ale jsme zrcadla. Jsme odraznými body, které prolamují bariéru.” – Cannupa Hanska Luger

 

S nástupem globální informační infrastruktury jsme se stali přímými svědky rostoucího počtu humanitárních a (ne)přírodních katastrof, válek, ozbrojených konfliktů a vysídlení. Většina těchto geopolitických krizí je vnímána jako krize na periferii ve vztahu k eurozápadnímu světu. Výstava Louder zkoumá různé umělecké přístupy jako jazyk, který překračuje hranice a přibližuje periferii k centru. Těmito strategiemi poskytuje prostor pro odpovědi, reakce a odpor vůči těmto krizím a vytváří tak prostor pro jejich zesílení.

 

“Role umělce ve společenské struktuře sleduje potřebu měnící se doby:
V době společenské stagnace: aktivizovat.
V době klíčení: vynalézat nové plodné formy.
V době revoluce: rozšiřovat možnosti míru a svobody.
V době násilí: nastolit mír.
V době zoufalství: dávat naději.
V době ticha: zpívat.” – Judith Malina

 

kurátorka: Gabriela Benish-Kalná