Komentovaná prohlídka se tak jako výstava samotná dotkne tématu vědeckého zobrazování, které nese příběhy a mýty o lidském stvoření. Pokusíme se tak znovu odhalit, proč vidíme malé človíčky uvnitř spermií.

 

V návaznosti na prohlídku výstavy promítnou autoři své krátké filmy vzešlé ze svých individuálních výzkumů, které přemýšlení nad společnou výstavou předcházely. Lucie Rosenfeldová bude prezentovat krátký film Dělohy a mozky (Hm..fantasy). Matěj Pavlík pak videoesej s názvem Techniky a Technologie na kompenzaci bezmoci. Oba autoři po projekci své výzkumy stručně představí a pokusí znovu zodpovědět otázku, v čem a jak vůbec může mít jejich tvorba společné průniky, protože reálně tvoří spíše vedle sebe. Prožívají společné chvíle radosti a frustrace z umělecké práce i Rodičovské.