Zveme na vernisáž výstavy Viability a následnou diskuzi s autorkou.

 

V okrajových částech měst často najdeme opuštěné a chátrající industriální areály, které kdysi sloužily průmyslové výrobě. Dnes tato místa naplňují jiné procesy a obsahy. Jedním z nich jsou i hutné porosty náletových dřevin. Rostlinné formy obrůstají tato místa nepatřící už jakoby nikomu, dlouho existující bez určitého zájmu. Jsou to paradoxně právě tato místa, kde dnes můžeme vidět živelnost přírody, která není domestifikovana ani jinak spravována člověkem. Agresivita průmyslové výroby byla nahrazena agresivitou plevelů, invazivních a náletových dřevin. Těm se tu daří navzdory (či možná i díky) často toxickému půdnímu složení. Ludmila H. Machová se těmto místům dlouhodobě věnuje, inspiruje se jimi a tematizuje je v malbách i objektové tvorbě. Pro Basement Gallery připravuje komplexní instalaci postindustriální přírody.

  

Ľudmila Machová (*1990) vystudovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (ateliér malby). V roce 2014 absolvovala jedno-semestrální stáž v rámci programu Erasmus na University of Porto, Faculty of Fine Arts v Portugalsku. V roce 2017 a 2018 se stala finalistkou Ceny Nadace VÚB. Zúčastnila se na několika skupinových výstav doma (Bratislava, Žilina, Topoľčany) i v zahraničí (Porto, Ostrava). V roce 2021 a 2022 participovala na festivalu DOM. Svou tvorbu představila i na množství samostatných výstav, například. v Liptovské galerii P. M. Bohouně, v Městské galerii v Rimavské Sobotě nebo Nitranské galerii. Žije a tvoří v Bratislavě.

  

kurátor: David Bartoš