Už v minulosti Lukáš Hájek několikrát reagoval na technologickou povahu současného světa a umění. Soudobé technologie ale v jeho pracích setkávaly s technologiemi archaickými (například display s perníkovým srdcem a pomlázkou) a hi-fi muselo přijmout vpád svého méně progresivního sourozence lo-fi (třeba, když projekci rozhýbával vzduch zvířený běžnými domácími větráky). Samostatnou kapitolou pak byly Hájkovy instalace z balíků papíru odložených pro sběrné suroviny jinými umělci a kurátory.
Tato řešení smí být připomenuta, protože se v pozměněné podobě opět objevují v objektech vytvořených pro G99. Mezi nimi nejvýraznější je model čtyřproudé dálnice v měřítku 1:1. Je postaven z papíru. Pýcha naší motorizované civilizace a stavba symbolizující její pohyb a výkonnost je zde čímsi o poznání důvěrnějším, protože lepení modelů z papíru není v kompetenci mamutích korporací či „papírových lobby“, ale jednak činností výsostně individuální, jednak intimní zkušeností.

Kurátorem výstavy je Jiří Ptáček.