Ačkoliv komfort našich dnešních životů značně závisí na elektřině, většina z nás, včetně mě, nezná mechanismy, kterými se elektřina přenáší, vyrábí či spotřebuje. Jistou představu má každý, pokud se však něco pokazí, jsme schopni maximálně zavolat elektrikáře, aby problém vyřešil. Každodenní realita již svou komplexností a složitostí přesáhla naši myšlenkovou kapacitu. Zároveň elektrická infrastruktura představuje hyperobjekt, který nevidíme, neslyšíme ani necítíme. Jedním ze způsobů, jak jej zhmotnit je jeho spotřeba a přeměna na zrakem viditelné světlo.

 

Lukáš Procházka ve své tvorbě dlouhodobě reaguje na společností běžně uznávaná paradigmata. Dá se říci, že žánrem je pro Lukáše satira, která je více či méně komunikována jazykem instalací a objektů, ale také happeningu.

 

Lukášův objekt bude v Komnatě k vidění od 6. 6. do 25. 6. 2023.