Výstavní projekt Kathryn Fischer a Terezy Silon vytváří v prostorách galerie místo k učení se budování mostů pro vzájemné naslouchání, porozumění a spolupráci v rámci rozdělené společnosti. Jak být empatičtí vůči odlišné životní zkušenosti druhých a nepřestávat snít či dokonce bojovat za alternativní (možná utopické) prostory budoucnosti. Využívá k tomu audio nahrávek, které vznikaly v průběhu několika let jako osobní korespondence mezi Kate a Terezou. Projekt se stává konverzačním bodem, který nás vede k důležitým dialogům a společnému úsilí o vytvoření lepších podmínek pro všechny. Osobní je politické.

  

kurátorka: Anežka Januschka Kořínková

  

Projekt je druhou kapitolou podzimního výstavního cyklu Galerie 35m2 rozpracovávající téma kolektivní radosti.