Zveme vás na zahájení výstavy Magdaleny Dubnové a Petra Košárka Mhouřím, a šero se stává tmou.

 

Magdalena Dubnová (*1997) je studentkou v ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2020 absolvovala stáž na Akademii výtvarných umění ve Vilniusu a o rok později úspěšně obhájila bakalářskou práci „Seděl holub na větvi a přemýšlel o životě“. Ve své tvorbě se pohybuje mezi fotografií, videem a performance. Zabývá se tématy, které vychází z existenčních podstat lidského bytí v kontextu přírody a náboženství.

 

Petr Košárek (*1987) během svého magisterského studia na FUD UJEP v Ústí nad Labem (v ateliéru Fotografie) absolvoval roční zahraniční stáž na neapolské Accademia di Belle Arti. Po skončení studií se účastnil uměleckého rezidenčního pobytu v benediktinském klášteře v italském Conversanu. Od té doby zaujímá v jeho tvorbě, kterou je možné charakterizovat pojmy jako anachroničnost, příroda vs. umělost a původnost vs. techničnost, podstatné místo propojování fotografie a sochařství. Od roku 2017 pracuje jako fotograf Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Akce se koná za podpory statutárního města Zlína a Ministerstva kultury ČR.