Magdaléna Roztočilová je aktivní sochařka původem z Boskovic, aktuálně žijící v Praze. Studovala sochařství a malbu na Akademii výtvarných umění pod vedením Jaroslava Róny. Absolvovala také stáže u Krištofa Kintery a Floriana Reithera. Je autorka řady sochařských realizací, kurátorka a také zakládající členka studia Prám, kde se momentálně nalézá i její ateliér.

 

Zájem o člověka a figurativnost jsou charakteristickými prvky její tvorby. Jedno z opakujících se témat je portrét a zejména autoportrét, který autorka používá jako prostředek k hledání různých podob reality. Ve svých dílech využívá Magdaléna Roztočilová pestrou škálu materiálů jako je textil, plast, sklo, epoxid a jiné.

 

V MOON Gallery se Magdaléna Roztočilová představí výstavou nazvanou Láska zocelená smrtí.

 

Tento rok si připomínáme 70 let od justiční vraždy Milady Horákové. Magdaléna Roztočilová toto téma zpracovala propojením dvou svých děl, vytvořených v nedávné minulosti. Sádrovou bustu Milady Horákové staví autorka do konfrontace s epoxidovou kresbou inspirovanou pohádkou Slavík a růže od Oscara Wilda.

 

„Tato výstava vznikla z mého již delší dobu hluboce zakořeněného pocitu, že spousta významných osobností z naší historie je vnímána až příliš neosobně,“ uvádí Roztočilová, které pomohlo pochopit příběh Milady Horákové mateřství a s ním spojené uvědomění, že „láska je něco, co naprosto překračuje hmotu“. Toto poznání ilustruje i úryvek ze zmíněné pohádky od Oscara Wilda:

„Krutá, krutá to byla bolest a bouřlivěji a bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě.“

 

Výstava je tedy pietní připomínkou toho, že velkolepý čin se stává časuvzdornou inspirací a dává smysl i za cenu smrti.