Kolekce obrazů a kreseb Heinera Riepla je průřezem jeho tvorby z posledních
dvou desetiletí, kdy autorova tvorba dozrála do podoby čistých barevných
forem v lapidárních kompozicích. Inspirace přírodou a krajinou v nich
ustupuje logice vnitřního obrazového řádu, danému vzájemnými proporčními
vztahy a barevnými relacemi vzájemně provázaných ploch a kompozice z
plošných prvků přerůstá v organizovanou strukturu s univerzální platností.