Galerie města Plzně je zaměřená na výstavy současného a moderního umění. Zaměřuje se především na tvorbu českých i zahraničních autorů, kteří představují návštěvníkovi aktuální tendence současného umění. Ve snaze přiblížit toto umění širší veřejnosti zároveň galerie zajišťuje doprovodné a lektorské programy k výstavám. Pořádá komentované prohlídky, výtvarné dílny, umělecký příměstský tábor apod.

 

3 linie výstavních programů:

 

JMÉNA V SOUČASNÉM UMĚNÍ

Zaměřuje se na české nebo zahraniční výtvarníky, významné osobnosti, která již mají vybudovanou široce uznávanou pozici v oblasti výtvarného umění. Výstavami tohoto typu dosahuje GAmP větší publicity a oslovení širšího publika, zvyšuje prestiž galerie, která je jedinou institucí typu kunsthalle v Plzni. Zařazením těchto náročných výstavních projektů do programu se galerie řadí mezi instituce celostátního významu. Velká jména cíleně ukazuje v novém světle a výstavy v tomto programu intenzivně propaguje i za hranicemi města Plzně. Jejím hlavním cílem je nejširšímu publiku představit vývoj výtvarného umění v posledních letech prezentací děl autorů, kteří uspěli na evropské úrovni a jejich tvorba má vliv na formování celoevropského výtvarného projevu.

 

SOUČASNÁ TÉMATA V UMĚNÍ

Výstavní program zaměřený na sledování aktuálních proudů ve výtvarném umění.

Hlavním kritériem těchto výstavních programů je vysoká umělecká kvalita a kritérium sociální působnosti. Důležitým rysem je orientace na současné umění, to znamená ne na potvrzené hodnoty minulosti, ale s důrazem na otevřenou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názorům. Sledují aktuální tendence a trendy na současné výtvarné scéně, přináší umění občanům a podporují veřejnou debatu poučené nebo odborné veřejnosti. Program se soustředí na vyhledávání neotřelých nebo kontroverzních témat nebo neobvyklým forem výtvarného projevu.

 

PLZEŇ & SVĚT

Výstavní program zaměřený na plzeňskou výtvarnou scénu. A to buď autory, který svým významem přesahují hranice plzeňského regionu, nebo mladé autory, kteří se začínají prosazovat na současné výtvarné scéně. Cílem je napomáhat mladým umělcům realizovat jejich tvůrčí ideály a jako instituce se zaměřením na současné umění se spolupodílet na formování současné plzeňské výtvarné scény, pomoci výtvarníkům na začátku profesní kariéry debutantům a absolventům místního uměleckého školství. Zároveň chce galerie v rámci tohoto programu představit již zavedené, kvalitativně významné autory, jejichž tvorba přesáhla region západních Čech a v neposlední řadě ukázat tvorbu plzeňských autorů v evropském kontextu a přinést tak srovnání se současnými trendy v ČR i zahraničí.