Výstavu Manifest interpretativní třídy představí jeden z jejích kurátorů Václav Jánoščík.

 

Texty, historie, ideologie či kultury, ale také naše zkušenosti, úzkosti a vize – to všechno je v první řadě záležitostí interpretace. Více než kdykoli předtím jsme konfrontováni nikoli s „věcmi o sobě“, nezprostředkovanými emocemi či zjevnými pravdami, nýbrž s hyperkomplexními problémy a kontexty od ekologické apokalypsy a kapitalismu po roztříštěnou společenskou identitu.

 

Pro nás – kteří žijeme s interpretací a živíme se jí, coby umělci a umělkyně, teoretici a teoretičky, prakademici a prakademičky, a vůbec lidé, kteří se pohybují napříč tradičními sociálními rolemi – je interpretace ještě propletenější s předivem našich životů. Podněcuje tak nejen intelektuální, hermeneutické otázky, ale také politické a afektivní problémy týkající se našeho společenského statusu či politiky identity. V tomto duchu si pohráváme s pedagogickým i politickým významem slova třída.

 

Naše výstava proto představuje prohlášení, či chcete-li manifest této nestabilní společenské třídy všech interpretujících. Vytváří otevřený prostor pro zkoumání významu a jeho nejrůznějších politických či ideologických důsledků. Pozornost zaměřujeme na fenomény, jako je tarot, hry, léčiva, architektura, mimolidské či vzájemná péče. To vše je podle nás součástí interpretace a našeho třídního boje.

 

Umělci: Class of Interpretation

Kurátoři: Václav Jánoščík, Boris Ondreička 

 

Vstup zdarma