Poledne je ve slovanském folklóru chápáno jako hodina duchů (stejně jako půlnoc) a čas, kdy se má odpočívat. V tuto dobu se má člověk zastavit, vyslechnout zvon kapličky nebo kostela a odpočinout si… V pravé poledne se jmenuje výstava francouzské multidisciplinární umělkyně Manon Harrois, která bude k vidění v Technologickém centru UMPRUM.

 

Manon Harrois (1988), žije a pracuje v Troyes (Champagne – Ardenne, Francie), kde vytváří velkoformátové kresby a fotografie. Přírodními materiály – instalacemi – Manon mění a destruuje prostor galerií. Vlastní prožitek – akce – utrpení a žízeň na Sahaře v Nigeru je obrazem umělkyně, která jde až na hranu. Videem zaznamenává vlastní tvůrčí postupy a performance. Takto vznikl např. cyklus stromů na Madeiře, jejichž kmeny Manon obléká do latexu, aby je posléze stáhla z kůže. Tento cyklus otisků stromů bude hlavní součástí výstavy V pravé poledne.