Pohled do expozice výstavy Marek Meduna – Motivy

Marek Meduna vábí prostřednictvím voňavého sena a pomocí vystavených artefaktů vtahuje do tajů nejasností. Ucelená expozice Marka Meduny v meziříčské Galerii Kaple se dotýká tématu zrození, poukazuje na spletitost lidského porozumění a kladené překážky cestou životem. 

 

Tvorba Marka Meduny se často dotýká podstaty uměleckých médií a stejně tak ukazuje spletitosti lidského porozumění a pravidel. Jeho výstava v Galerii Kaple je sochařská, instalační, mírně místně-specifická, propojená s obrazy a kresbami, které se pohybují na pomezí učebnicové kresby a karikujícího kresleného vtipu. 

 

Středobodem celé výstavy jsou řetězy, které spoutávají živou hmotu sena do jakési „pavučiny“, pasti, v niž nalezneme nakladená vajíčka, jež symbolizují počátek všeho, počátek zrození putování i nástrahy samotného bytí. Prostřednictvím skrytých symbolů jsme vtaženi do detektivního pátrání, pronikneme postupně do tajů nejasností, překážek a pastí, které celou výstavu provázejí. Výstava je postavena na kresbách, které jsou v podstatě významovou hrou mezi protagonistou a antagonistou. Z kreseb jsou odvozeny další artefakty, které mají symbolický význam a většinou něco propojují, rozdělují či spojují. Všechny tyto objekty mohou znázorňovat symboly cest, díky nimž člověk mapuje svět a okolí.

 

Spletitost řetězů a oček můžeme chápat jako metaforu k rybářské či internetové síti. Větvě umístěné nad vědrem, v němž je usazeno lité olovo v odpařujícím se solném nálevu, mají zase alchymistický podtext. Trn uprostřed obrazu, je vlastně nenápadným epicentrem všeho dění, je chápán ve smyslu pasti a zároveň jsou dané obraz obohaceny o „nesmyslné“ čáry odkazující na vystavené kresby.

 

Marka Medunu zároveň mě baví určitý stupeň nejasnosti. Ne vše je zde úplně zřejmé. Ve světě se nachází spousta struktur, které myšlenkově přenášíme do dalších oblastí. A na tomto faktu je posta-vena celá výstava.

 

Marek Meduna (*1973) je výrazným autorem ve středoevropském kontextu, bývalý člen skupiny Rafani současně působí jako vedoucí Ateliéru malířství IV na Akademii výtvarných umění v Praze.