Výstava NA MÍRU v Galerii NoD Mini zkoumá vlastnosti prázdné místnosti jejím zaplněním. Vložený objekt odráží prostor galerie. Jeho odraz konstruuje prostor nový, předznamenaný již v prázdné místnosti. Výstava se snaží prozkoumat nehmotné hmotou. V prvním plánu se soustředí na zbylé místo mezi stěnami, v druhém plánu pak na stěny samotné. Třetí plán je věnovaný imaginativnímu potenciálu – vztahu různých měřítek, povrchům, plným a prázdným objemům. Pracujeme na míru.

Kurátor: Ondřej Čech