grafický design: Michal Tůma, Pavel Kuja

Něco vytvořit, s někým se seznámit, něco dokázat, někam se zapsat. Stále větší tlak, pod kterým se často ocitají studentky a studenti uměleckých škol, ale i etablovaní umělci, snadno redukuje umění jen na kýžený výsledek: na finální dílo, které je hodné obdivu, na obraz, který si zakoupí soukromý sběratel, na instalaci, která se objeví na všech sociálních sítích. Umění a jeho tvorba je ale proces, práce a píle.

 

Právě soustavný proces a jasně zviditelněná práce jako základní parametry vzniku každého uměleckého díla představuje umělkyně Maria Jančová v zářijové výstavě Galerie NIKA. V rámci měsíc trvající výstavy Undoing the inevitable bude postupně, den po dni, výsledné umělecké dílo teprve vznikat, a to prostřednictvím autorčiny soustředěné práce s různými materiály. Proces stojící za každým jedním uměleckým dílem se tak zhmotňuje do instalace, která kousek po kousku opanuje celou vitrínu NIKY.

 

Maria Jančová v rámci Undoing the inevitable pracuje také se specifickým galerijním prostředím, které už neplní jen úlohu pasivního výstavního prostoru, ale stává se ateliérem, tvořivým místem, které vyžaduje účast a zapojení. Díky participativní povaze svého projektu autorka uměleckou práci i praxi zpřístupňuje, otevírá dveře galerie i samotného umění směrem k diváctu. Zve je k participaci, k účasti, ke spolupráci a mění galerii v aktivní prostor. Autorka tak během svého výstavního času a prostoru chce dohlédnout za horizont finálního uměleckého díla a navázat dialog s každým, kdo se svou aktivní nebo pasivní přítomností do galerijní situace zapojí. Vztahy navázané během trvání výstavy se pak přirozeně stávají součástí výstavního ekosystému. 

 

Galerie NIKA bude v předem avizovaných časech fungovat jako otevřený ateliér. Příchozí mohou navázat kontakt s umělkyní, propojit se navzájem, diskutovat u čaje nebo jen sledovat proces a vznikající dílo. 

 

kurátorky: Anežka Rucká, Amálie Bulandrová, Eliška Špálová