S tvorbou Marie Fišerové je nedílně spojena fascinace ponurým světem tvrdé kytarové hudby. Syrová vizualita podzemních hudebních subkultur proniká do všech aspektů její tvorby a přispívá k znepokojivému náladovému zabarvení, které z jejích prací vyzařuje. Centrálním motivem, který se objevuje v její tvorbě, je příroda vystavená různým grafickým ruchům, šumu, destrukci a pomíjivosti. Marie je v rámci hudební scény aktivní ve více směrech. Působí jako zpěvačka kapely Levag (dříve Lakka), vytváří artwork pro známé undergroundové skupiny (DROM, Tengri, Končiny) a také pořádá pražský diy festival nezávislé literatury s názvem Spring Zine Party. Vedle toho píše a vydává vlastní zin s názvem Mazinerie, kde se snaží propojit svou lásku k hudbě a výtvarnému umění do graficky působivého celku.

  

V rámci výstavy s názvem Nature Is Brutal budeme v Moon Gallery poprvé prezentovat médium fotografie. Tato výstava je aktualizovanou verzí stejnojmenné expozice, kterou Marie Fišerová představila v Plzeňské galerii Jednota. Tvoří ji série převážně černobílých fotografií zachycujících naskenované objekty, s nimiž při manuální práci na zahradě přišla do styku.

  

Marie Fišerová (*1993) je multimediální umělkyně, která se věnuje zejména fotografii, ilustraci a grafice. Studovala na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Fotografie pod vedením prof. Pavla Baňky a Lukáše Jasanského.