Marie Ladrová

Srdečně zveme na tři večery s literaturou, hudbou a uměním. Tři stará přátelství a jedna nová známost; neslučitelné s očekáváním, ovlivněné pobytem umělce na chatě. Jednoduchá výstava přehledně uspořádána k lákavé procházce, záměrně vyvolaný dojem.

 
Kristina Láníková 15. 2. / 17 h
Marie Ladrová 7. 3. / 17 h
Ai fen, uroruro 3. 4. / 17 h

 

Kurátor: Sráč Sam
AiC umělec na chatě
Česká Bříza, galerie sam83, výstava potrvá do 25. dubna 2020
 
S relativním vnímáním času, které stírá objektivní rysy skutečnosti, máme zkušenost všichni. Nekonečné minuty čekání a nepochopitelně krátký život. Časové perspektivy, které poskytují možnost se setkat, minout nebo se ztratit, budou náplní další výstavy, která spojuje staré známé a je záminkou k tomu se znovu sblížit a podívat se na to, co se v tom různém čase, kdy jsme se neviděli, stalo. Všední zvědavost a chuť být zase spolu jsou pohnutkou k tomu představit nové práce tří umělkyň a jednoho básníka veřejnosti. V jednotlivých komorních večerech se budeme moci znovu seznámit s tím, čím se umělci, které jsme již dříve uvedli v jiném kontextu, zabývají. Všem čtyřem je společný víceoborový zájem. Právě kvůli hraničnímu působení mezi hudbou a výtvarným uměním nebo mezi literaturou a uměním se někdy ocitají v šedých zónách, které nás budou zajímat.

 

Marie Ladrová je výtvarná umělkyně a hudebnice se zájmy, které se rozhodně vymykají trendům. Postupně si osvojila malbu akvarelem a hru na těremin. Při druhém setkání v rámci výstavy nás Marie s oběma polohami seznámí. Vedle malby akvarelem, se kterou diplomovala na AVU, a hry na elektronický hudební nástroj je inspirována světem hub. Promítá jej do svých obrazů, textů i písní. Jedním z dokladů její fascinace jsou objekty klobouček a čepice z troudnatce kopytovitého, které vytvořila podle tradičního postupu. K výsledkům své práce dochází kromě studijního přístupu i formou experimentu.