Hledání smyslu života při zkoumání světa je v klasickém díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce obráceno ve své druhé části k vnitřnímu pohledu do vlastního srdce, kde většina z nás nachází adekvátní odpovědi. Právě ono intimní zmítání se stalo inspirací pro výstavu Markéty Hlinovské a Veroniky Holcové. Název Srdce na tahu odkazuje jak na intimní rozhovory se sebou samým, tak symbolizuje emoce, lásku, vztah s našimi blízkými. Hlavní aktér srdce je zde představeno ve své křehkosti a zranitelnosti. Jeho synergie vycházející ze sítě vztahů je přetavena do mnohovrstevnatého příběhu, který se volně rozvíjí v galerii. Divák je vtažen do pomyslné cesty „ráje srdce“. Výstava je dialogem mezi autorkami i napříč médii malby, kresby a objektu.

 

kurátorka: Lenka Sýkorová