Galerie Evoluční expanduje do třetí vitríny. Výstavou Markéty Oplištilové a Veroniky Palmové dojde k jejímu aktuálnímu Vymezení.

Veronika Palmová (*1992), studentka magisterského programu v Ateliéru Přírodních materiálů na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a Markéta Oplištilová (*1992), která je studentkou magisterského programu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru sochařství, ve své realizaci využily této situace jako určujícího výchozího bodu pro společnou autorskou výstavu. Namísto vytváření dalšího obsahu do galerijních vitrín se autorky rozhodly prozkoumat a zpochybnit základní význam a možnosti vitríny jako specifického objektu sama o sobě. Opustily obvyklý postup vyplnění výstavního prostoru a zaměřily se na zkoumání fyzických i kontextuálních možností Galerie Evoluční. Svou intervencí uvnitř i vně skleněného vakua, které tradičně slouží jako (do nejvyšší možné míry) neutrální místo pro prezentaci uměleckých realizací, tak do středu pozornosti postavily objekt samotných vitrín ve své obnažené podobě a funkci.

Umělecký zásah pohybující se na hranici instalace, sochy a architektonické studie místy expanduje do prostoru v okolí vitrín, místy je jejich integrovanou součástí. Zároveň pro ně vymezuje nové, širší území významového i hmotného působení.