Aktuální výstava v galerijní kapli od Markéty Vlčkové, absolventky ateliéru malby Daniela Balabána na Ostravské univerzitě, představuje cyklus obrazů, kde je kladen důraz na experiment s technickými možnostmi malby, která je kombinována s kresebnými motivy. Plocha obrazu je tak pokryta spontánními gesty, jako určitý záznam či reminiscence na tvůrčí přístupy art brut. Aktuální soubor prací tak dokazuje, že Markéta Vlčková se nespokojí s pouhou  malbou na plátno, ale láká jí „neprobádané území“  pokusů a omylů  všech možností malířského výrazu. Vzpomínám si, když jsem v roce 2010 psal malou recenzi na výstavu   Markéty Vlčkové v Altánu Klamovka, kde byl představen její tehdejší soubor maleb na žaluziích. I v případě tohoto souboru šlo o experiment. Málokterý umělec dokáže dnes v současném „vizuálním smogu“ zaujmout širší i neerudované publikum. Dovolím si ovšem poznamenat, že Markéta Vlčková mezi tyto autory nepatří. A je to především díky její schopnosti vstupovat do problematiky vizuálního umění z různých stran, v různých rolích, což je dnes vzhledem k dlouhodobě podfinancované situaci kulturního sektoru vlastně určitá nutnost. Vizuální umělci i z nedostatku jiných možností působí jako kurátoři, organizátoři či recenzenti. Markétě Vlčkové se podařilo vybudovat dnes již zavedenou pražskou galerijní značku. V roce 2011 založila v hybridním prostoru jídelny hotelu Prokopka galerii téhož jména, která nabízí možnost atypické výstavy současným umělcům. Prezentují se zde jak klasické práce na bázi závěsného obrazu, tak site-specifik projekty šité na míru galerie či zvukové instance. V pestré nabídce současných pražských galerií se nízkorozpočtová galerie Prokopka stala zajímavým místem k setkání se současným vizuálním uměním. Za pozornost také stojí fakt, že tento hotel provozuje Nadace Open Society Fund Praha založený Georgem Sorosem, jehož myšlenka budování otevřené a tolerantní společnosti  i pomocí kultury se zdá být pořád aktuální, zejména u nás v bývalém sovětském satelitu.

Galerijní prostor patří Městské části Praha – Slivenec.