Martin Búřil (*1980, Zlín) je absolventem brněnské FaVU VUT, po které studoval na Katedře animace pražské FAMU. Věnuje se tvorbě krátkých animovaných filmů, vzácněji také tvorbě instalací a multimediálních projektů.

Ve videoroomu z jeho krátkých animovaných filmů představíme Monoscope n.3 z roku 2011, ve kterém experimentuje s podstatou současné počítačové animace. Společně se Zdeňkem Durdilem obnažil na kost animaci Opičího krále, na které pracovali pro EXPO 2010 v Šanghaji. V Monoscope odstranil z původní animace Dálným východem inspirované ilustrace Zdeňka Sklenáře. Zdrojové vrstvy animace ustoupily zástupným geometrickým tvarům vyplněným barevnými pásy, které množná ještě někteří pamatují z doby, kdy televize nevysílaly 24 hodin denně a monoskop byl vedle hypnotizujícího zrnění symbolem nočního bezčasí. Po King Kongovi nejznámější opice se proměnila ve shluky barevných obdélníků a její souboje s démony se podobají více akci z filmů, jako byl třeba původní TRON (režie Steven Lisberger, 1982). Samozřejmě, přiznaně méně filmová verze. Zpátky k opičákovi nás odkazují jenom textové rámečky a především původní zvuk. Kdo žije v představě, že dnešní animátoři kreslí v ruce tisíce obrázků nebo modelují loutky, dostává v tomto krátkém videu lekci z vizuální reality současných animačních a postprodukčních programů. U „bezzdrojové animace“ nakonec bez problémů zapomeneme na Sklenáře i na Opičího krále a můžeme se ztratit při sledování překvapivě čistě abstraktního filmu.

Monoscope n.3 obdržel zvláštní cenu poroty Jiné vize na Přehlídce animovaného filmu Olomouc (PAF) v roce 2011.