Martin Froulík se narodil na Čeladné a své dětství prožil ve Frýdlantu nad Ostravicí v podhůří Beskyd. Tyto lokality mu dodnes poskytují inspiraci a prostor pro objevování nových témat. Studijní léta strávil v Ostravě, kde nejprve vystudoval střední uměleckou školu pod vedením Aleše Hudečka, Kataríny Szanyi a Leszka Wojáczka a poté pokračoval ve studiu na Ostravské fakultě v ateliéru Jiřího Surůvky. Tyto ostravské osobnosti sehrály důležitou roli v jeho uměleckém vývoji a pomohly mu rozvíjet jeho dovednosti a talent. V Ostravě Martin už zůstal a patří k výrazným umělcům tamní výtvarné scény.

 

Od počátku své umělecké kariéry experimentuje a hledá osobité styly vyjádření. Věnuje se malbě, tvorbě objektů a vyřezávané kresbě, ta často svou estetikou připomíná grafiku nebo komiksovou kresbu. V jeho starších dílech musel divák zapojit svou představivost a ve spletité skrumáži nepřehledných linek a ploch hledat určité obrysy lidských postav, zvířat a dalších předmětů, které se v obrazech, či vyřezávaných grafických listech nacházely. V nových dílech je Martin umírněnější a konkrétnější, linka přesněji určuje tvary a jako celek je obraz čitelnější. Můžeme vidět posun a jistotu v jeho práci s malířským médiem. Jeho díla vyzařují hravost a uvolněnost, která svědčí o jeho uměleckém mistrovství. Přichází wow efekt, kdy si divák řekne: „Jak to ten Froulík namaloval?“. To vše je výsledek jeho dlouhodobé práce a zkoumání výtvarných technik.

 

Martin v souboru obrazů z posledních let rekonstruuje a připomíná staré příběhy a mýty, po kterých zbyla jenom torza složená z rezavých roxorů. Mementa uvězněná v čase, chátrající v tiché krajině. Zobrazuje imaginární krajiny zalité magickým a chladným světlem, jeho obrazy mají schopnost vytvořit dojem, že nám představují světy, které jsou mimo naše zemské hranice. Jsou to světy, které podporují naši fantazii a oživují naše nejhlubší představy o tom, co by mohlo existovat za hranicemi našeho povědomí. Také jeho životní zkušenosti ovlivňují jeho tvorbu a dodávají jí osobní rozměr. Tyto zkušenosti se promítají do jeho děl a přidávají jim hloubku a autenticitu. Jsou to právě ony zkušenosti, které mu umožňují vyjádřit se ve svém umění a spojit se s diváky na emocionální úrovni.

 

kurátor: Ivo Škuta