Výlet do hor rozšiřuje v programu galerie řadu ostravských výstav. Martin Froulík je předloňský absolvent Ateliéru nových médií Jiřího Surůvky. Charakterem svých prací opisuje ostravskou atmosféru, která se jeví v prvním plánu jako industriální a surová, při bližším prohlédnutí už ale nabízí imaginativní bohatost vycházející z reálií.