Kruh / Circle / Martin Janíček

Jednoduchá osvětlovací tělesa ze 70. let jsou transformována do abstraktních kompozic. Fungují souběžně v několika rovinách – jako osvětlovací těleso, jako závěsný obraz – plošná kompozice, jako prostorové řešení pro scénografii či architekturu.

www.m-janicek.eu

www.alfredvedvore.cz