Objevitel divákovi
Asi před třemi lety se panu Ostrošpičkovi omrzel shluk zvědavců, kteří se za ním táhli do Redriffu a zakoupil u Newarku v Nottinghamshiru, svém rodném kraji, kus pozemku s příhodným domem. Žije tam sice v ústraní, ale těší se vážností svých sousedů. Pan Ostrošpička se narodil v Nottinghamshiru, kde žil jeho otec, ale jak jsem od něho slyšel, jeho rodina pochází z Oxfordshiru. Na doklad toho uvádím, že jsem na tom hrabství zhlédl na hřbitově v Banbury několik náhrobků a pomníků rodiny Ostrošpičkových. Než odešel z Redriffu, svěřil mým rukám do opatrovnictví tyto hřebíky a svolil, abych s nimi naložil, jak uznám za vhodné. Na radu několika vážených lidí, jimž jsem s objevitelovým svolením tyto hřebíky ukázal, troufám si je teď přinést na světlo s tou nadějí, že budou alespoň na nějakou dobu lepší zábavou pro naše mladé šlechtice. Tato sbírka hřebíků by byla přinejmenším dvojnásobná, kdybych se nebyl osmělil vyškrtnouti nesčetné partie nalezené při změnách směru větru, bouřce nebo potopy. Tady bude pan Ostrošpička, jak se právem domnívám, asi poněkud zklamán: ale já jsem se odhodlal přizpůsobit dílo co nejvíce chápavosti průměrných diváků. Jestliže mě však má neobeznámenost s jeho objevy svedla k omylům, mohu za ně jenom já sám: a bude-li někdo zvědav na podrobnosti celého díla, jak vyšlo z mistrových rukou, ochotně mu vyhovím.
Alex Jordanová

https://www.facebook.com/events/1568141453464755/