Jeden z nejvýznamnějších představitelů české malby generace 80. let se představuje cyklem nových, velkoformátových obrazů, při tvorbě kterých nepoužívá v zásadě klasické malířské techniky, ale daleko spíše experimentuje s různými jinými postupy a přístupy vytvářejícími svébytný obraz.