Výstava prodloužena do 23. 5. 2024.

Samota a dlouhodobý pobyt mimo město spojený s rutinou i chvílemi klidu natolik táhlého a nerušeného, jaký si obyvatelé měst neumějí ani představit, tříbí smysly a pozorovatelské schopnosti, stejně jako jitří vnitřní svět a imaginaci. Spojením vnějších vjemů s vnitřními obrazy vzniká autentický autorský svět plný tiše šeptaných emocí zjevovaných v tvářích postav, které se vynořují z pozadí pláten podobně útržkovitě a mimoděčně, jak se to stává se vzpomínkami, či polobdělými představami těsně před usnutím.

 

Martin Nytra je umělec a pracovník v agrikultuře, který žije většinu roku střídavě mezi Brnem a Nizozemskem. Asi právě pro svůj střídavý pobyt mezi různými místy, a taky vyhýbání se společenskému životu, není na scéně příliš známý, přestože jde bezpochyby o jednoho z nejzajímavějších a dobově nejrelevantnějších zástupců mladší střední generace na místní scéně. Máme velkou radost, že se nám s Martinem Nytrou podařilo domluvit samostatnou autorskou výstavu v Zaazrak|Dornych a chceme vám jednoznačně doporučit, ať si tuto výjimečnou příležitost nenecháte ujít! 

 

Událost se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.