Pro Galerii Lauby Matěj Frank připravil instalaci vycházející ze zvukových i symbolických specifik výstavního prostoru. Poslechový objekt Chronolog slouží k zesílení zvuků, nahraných v budově nad galerií pomocí elektromagnetických snímačů a mikrofonů. Umělec prozkoumává zvuky hodinového stroje v radniční věži, aby zjistil, že romantická představa tikotu hodinového strojku se rozplývá v šumu digitálního přístroje. Hodinové ručičky, mechanicky odměřující čas na radniční věži jsou poháněny softwarem, a návaznost procesů, pohánějících jedno kolečko za druhým je nahrazena skrytými postupy, které postrádají chronologickou linearitu, jsou podmíněny vlastními pravidly – skrytými, nelogickými, probíhajícími zároveň v mnoha paralelních rovinách a spojujícími informace z mnoha míst zároveň. Chronolog tak může sloužit jako zamyšlení nad digitalizací času, prostoru, osobnosti atd. Mechanické ručičky jsou poháněny elektrickým přístrojem, jeho digitálně upravený zvuk je pak zesilován akustickým amplionem. Dualita v konfrontaci dvou paralelních světů.

V díle Matěje Franka se propojuje několik tvůrčích linií vycházejících z jeho studií sochařství na ostravské Fakultě umění a na wrocławské Akademii sztuk pięknych. Ohlasy sochařských přístupů v jeho tvorbě nacházíme především v jeho zacházení s prostorem, ve větší části svých prací však redukuje hmotu a dostává se až k úplné minimalizaci materiálu. Svou absolventskou prací Prostory začíná sérii objektů, skládajících za sebe proměňující se obrysy těl nebo krajiny a spojujících jednotlivé vývojové vrstvy pohybu a proměny do jedné struktury. Objekty umožňují divákovi pomyslný vstup do tohoto negativu prostoru a nabízí množství průhledů a vhledů do sochy samotné. Tyto trojrozměrné práce Matěj Frank doplňuje sérií velkoformátových kreseb, které se postupem času z umělcova díla vydělují a stávají se jeho autonomním vyjadřovacím prostředkem. V těchto kresbách již prostorové vztahy konceptualizuje a formuluje je prostřednictvím dlouhotrvajících kresebných akcí. Ty vznikají buď na papíře neustálým obtahováním těla v pomalém pohybu, nebo jako několikahodinové performance, při kterých se umělec pohybuje v prostoru a přímo na stěnách nebo na podlaze zanechává obrysy svého těla, záznamy svého pohybu, vymezení svého žitého prostoru.

Další část tvorby Matěje Franka je věnována zvuku a jeho prostorotvorným kvalitám. Tento tematický okruh určují prostorové instalace a zvukové performance, reprodukce zvuků i akustická amplifikace pomocí poslouchacích objektů. S Jakubem Frankem vytvořili sérii site-specific instalací/zvukových performance nazvanou Ściany szumów, ve které zkoumají rezonanční a akustická specifika různých prostor, vyústěním pak byly site-specific instalace většího rozsahu, připravené pro dvě výstavy v Polsku. V posledních letech se důležitým prvkem v tvorbě Matěje Franka staly poslechové objekty – trychtýř jako monumentalizované naslouchátko, určené k poslechu tekoucí vody v řece (Monolog), skříně ve tvaru tří postav, vyzývající ke vstupu a rozmluvě pomocí trubek vedoucích od úst k uším (Trialog) a nyní zesilovač záznamu hodinového stroje (Chronolog). Pokračováním této série se bude Matěj Frank zabývat v rámci rezidence v rakouském Grazu, které se zúčastní v srpnu, září a říjnu letošního roku.

Jakub Frank

Výstavní program Galerie Lauby podporují: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ostrava, Fakulta umění Ostravské univerzity a Ostravské muzeum