Výstava Dolů připravená pro Galerii Dole představí experimenty s kresbou vytvářenou pomocí netypických prostředků. Matěj Frank představí sérii velkoformátových propalovaných kreseb na ručně vyráběném papíru nebo kresby litinou. V centru autorova dlouhodobého zájmu jsou jak záznamy lidské přítomnosti, tak záznamy situací, míst a času. Obě linie – konkrétní i abstraktní – se budou ve výstavě prolínat. Ač to nemusí být na první pohled patrné, díky použití jednoduchých, syrových materiálů a odkazů k lidskému tělu i času se kresby přímo vztahují k současnosti.

  

kurátor: Martin Mikolášek