Mestský flanér si náhodou všimne galériu situovanú na nároží a začne ju z ulice pozorovať. Následne sa rozhodne vstúpiť a pokračuje v sledovaní prázdnych stien. Skúma prázdne debny s mäkkými rohovníkmi ako kopírujú rovnaký princíp. Celkom banálny a všedný výjav sa stáva námetom série diel, ktorých témou nie je nič iné, než sochárske stvárnenie bodu, kde ústia hrany troch plôch. Sochy, objekty a filmy Mateja Gavulu sú založené na skúmaní javov, ktoré predchádzajú architektúre alebo nastávajú v procese jej premeny na ruiny. Formálne zaujatie počiatku geometrie je realizované v rozličných materiáloch a rôznorodými procesmi. Vystavené práce sú výsledkom sekania do kameňa, vylievania roztaveného tekutého kovu alebo brúsenia mramoru. Všetko sú to klasické sochárske postupy. Vyrovnávanie sa s fyzicky a časovo náročnými procesmi sa premieta do meditácie o kameni. Aristokratické dedičstvo remeselnej práce s kameňom spočíva v paralelách k dlhodobým prírodným procesom. Matej Gavula ako neúnavný flanér skúma longue durée mestskej krajiny. Tieto reflexie sa ďalej obracajú k rôznym „rohovým“ asociáciám, popri iných tiež k priestoru samotnej galérie VI PER.

 

Matej Gavula (*1972) je vizuálny umelec pôsobiaci v Bratislave. Absolvoval odbor Kameňosochárstvo na Strednej škole umeleckého priemyslu a následne vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Skla. Pracuje v médiách sochy a objektu, fotografie, videa a performance. V nedávnej minulosti prezentoval svoju tvorbu na výstavách ako Exploding Star (s Jánom Gašparovičom), Nová synagóga Žilina (kurátor Daniel Grúň, 2023); Promenáda, Kunsthalle Bratislava (kurátorka Lýdia Pribišová, 2021–2022); Dom obradov, galéria Tabačka, Košice (kurátor Samuel Velebný, 2021); Homo Faber, Július Koller Society, Bratislava, (kurátor Daniel Grúň, 2020); Sú dané: Park, Fontána, Východoslovenská galéria, Košice (kurátor Peter Tajkov, 2020); Abrazívna spoločnosť, tranzit.sk, Bratislava (kurátorka Judit Angel, 2019); Otras, HotDock Project Space, Bratislava (2019); Stratená forma/Blind Mould, SODA gallery, Bratislava (2018); Neustále rastúce horizontálne podzemné stonky – Geopoetika v časoch antropocénu, Galéria Plusmínusnula, Žilina (2017); ďalej Mám rada pozornosť, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (kurátorka Zuzana L. Majlingová, 2018); Pretty Soon If This Keeps Up I’m Going to Have to Envelop the Entire Universe, Gdańsk City Gallery (kurátori Piotr Stasiowski a Jaro Varga, 2018); Panfília, Zahorian & Van Espen, Bratislava (kurátor Daniel Grúň, 2016); či Shell Game, MeetFactory, Praha (kurátori Lucia Gavulová a Jaro Varga, 2017).

 

hosť: Ján Gašparovič

kurátor: Daniel Grúň